Dinuma

Dinuma

Dinuma Sinhala Film
දිනුම
Year: 1986

Cast: Sanath Gunathilake / Vasanthi Chathurani / Freddie Silva / Tony Ranasinghe / Mervin Jayathunge / Denavaka Hamine / Wilson Karu / Leena De Silva / Shrinath Maldeniya / Kaplila Sigera / Duglas Wickramasinghe / Mahesh Jayasinghe / Teddy Vidyalankara / Tiron Michael / Sunil Soma Peris / Aruna Shanthi / Sudesh Vasantha Peris / Sumith Mudannayake / Nihal Premachandra / Maheela Jayasinghe / Shriyani Dissanayake / Jayalath Fernando / Shriyani Mahawaththa / Eddie Amasrasinghe / Sunil Premakumara / Thilakarathne Liyanage / Berty Sunil

Director: Ananda Wickramasinghe / Sunil Soma Peris

Subscribe Watch Trailer Share
Dinuma
  • Dinuma

    Dinuma Sinhala Film
    දිනුම
    Year: 1986

    Cast: Sanath Gunathilake / Vasanthi Chathurani / Freddie Silva / Tony Ranasinghe / Mervin Jayathunge / Denavaka Hamine / Wilson Karu / Leena De Silva / Shrinath Maldeniya / Kaplila Sigera / Duglas Wickramasinghe / Mahesh Jayasinghe / Teddy Vidyalankara / ...