Nethaka Maayavi Tele-Drama

Nethaka Maayavi Tele-Drama

6 Episodes

Nethaka Mayavi Tele-Drama Series
නෙතක මායාවී
(Total Episodes - 27)

Cast: Kanchana Mendis / Anarkali Akarsha / Sarath Chandrasiri / Sarath Kothalawala / Kumara Thirimadura / Amila Abesekara / Ananda Wickramage / Malkanthi Jayasinghe / Manjula Moragaha / Medha Jayarathne / Tyron Michael / Teddy Vidyalankara / Saman Almedha / Premadasa Vithanage

Director: Premakumara Jayawardhane

Subscribe Share
Nethaka Maayavi Tele-Drama
 • Nethaka Mayavi Episode 01

  Episode 1

  Nethaka Mayavi Tele-Drama
  නෙතක මායාවී

  Cast: Kanchana Mendis / Anarkali Akarsha / Sarath Chandrasiri / Sarath Kothalawala / Kumara Thirimadura / Amila Abesekara / Ananda Wickramage / Malkanthi Jayasinghe / Manjula Moragaha / Medha Jayarathne / Tyron Michael / Teddy Vidyalankara / Saman Almedha...

 • Nethaka Mayavi Episode 02

  Episode 2

  Nethaka Mayavi Tele-Drama
  නෙතක මායාවී

  Cast: Kanchana Mendis / Anarkali Akarsha / Sarath Chandrasiri / Sarath Kothalawala / Kumara Thirimadura / Amila Abesekara / Ananda Wickramage / Malkanthi Jayasinghe / Manjula Moragaha / Medha Jayarathne / Tyron Michael / Teddy Vidyalankara / Saman Almedha...

 • Nethaka Mayavi Episode 03

  Episode 3

  Nethaka Mayavi Tele-Drama
  නෙතක මායාවී

  Cast: Kanchana Mendis / Anarkali Akarsha / Sarath Chandrasiri / Sarath Kothalawala / Kumara Thirimadura / Amila Abesekara / Ananda Wickramage / Malkanthi Jayasinghe / Manjula Moragaha / Medha Jayarathne / Tyron Michael / Teddy Vidyalankara / Saman Almedha...

 • Nethaka Maayavi EP 4

  Episode 4

  Nethaka Maayavi Tele-Drama Series

 • Nethaka Maayavi EP 5

  Episode 5

  Nethaka Maayavi Tele-Drama Series

 • Nethaka Maayavi EP 6

  Episode 6

  Nethaka Maayavi Tele-Drama Series